bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Realizacja budżetu strona główna 

Realizacja budżetu
 
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 roku - pobierz
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku - pobierz
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 roku - pobierz
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku - pobierz
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 roku - pobierz
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku - pobierz


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku
roku do dnia 30 września 2006 roku

Informacja obejmująca wykonanie budżetu gminy Wielgomłyny za rok 2005
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku
roku do dnia 31 marca 2006 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wielgomłyny za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za rok 2005
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za rok 2006 - pobierz
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za I półrocze 2007 - pobierz
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007 - pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2006-04-18 14:50:45 Informację zaktualizowano 2008-05-30 12:09:39, wprowadzający: Karol Nowicki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl