bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Program współpracy strona główna 

Program współpracy
 
Program Współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi na:
- 2004r.
- 2005r.
- 2006r.
- 2007r.
- 2008r.

Karta współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - (pobierz )

Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 3 października 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "Mapie aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wielgomłyny - (pobierz )

Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 6 października 2005r. w sprawie procedury aktualizacji "Mapy aktywności" działających na terenie Gminy Wielgomłyny - (pobierz )

Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 6 października 2005r. w sprawie realizacji zadania "Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" wykonywanymi w ramach Akcji Przejrzysta Polska - (pobierz )
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-12 10:28:56 Informację zaktualizowano 2008-02-26 08:51:26, wprowadzający: Karol Nowicki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl