bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określono w Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych

 


Uchwała o obniżeniu ceny skupu żyta


Informacja w sprawie podatku rolnego osób fizycznych

Wzory formularzy informacji w sprawie podatku rolnego osób fizycznych zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/36/05 z dnia 2 grudnia 2005r.


Deklaracja na podatek rolny osób prawnych

Wzory formularzy deklaracji na podatek rolny osób prawnych zostały określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/36/05 z dnia 16 listopada 2004r.


Informacja w sprawie podatku leśnego osób fizycznych

Wzory formularzy informacji w sprawie podatku leśnego osób fizycznych zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/37/05 z dnia 2 grudnia 2005r.


Deklaracja na podatek leśny osób prawnych

Wzory formularzy deklaracji na podatek rolny osób prawnych zostały określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/37/05 z dnia 2 grudnia 2005r.


Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określono Uchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2007r.



Podatek w sprawie opłaty tragowej na terenie Gminy WielgomłynyUchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2007r.



Podatek w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów Uchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2007r.


 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 10:20:26 Informację zaktualizowano 2008-06-18 11:53:42, wprowadzający: Karol Nowicki
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w 2007r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, na podstawie art.14 pkt.2 lit.e ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. ( Dz.U Nr.249 poz.2104 z późn.zm) - pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 10:10:02 Informację zaktualizowano 2008-06-18 11:55:50, wprowadzający: Karol Nowicki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl