bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Gminna Biblioteka strona główna 

Gminna Biblioteka
 


Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach


 Adres:
            ul. Radomszczańska 8
            97-525 Wielgomłyny

Kierownik: Teresa Nems

Godziny otwarcia:
- poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 08:00 do godz.16:00
- środa, piątek: od godz.08:00 do godz.19:00


                      
Filia Biblioteczna w Krzętowie

 Adres:
            Krzętów
            97-525 Wielgomłyny

Godziny otwarcia:
- wtorek, środa, piątek: od godz. 14:00 do godz.18:00
- czwartek: od godz.08:00 do godz.16:00


                      
Filia Biblioteczna w Sokolej Górze

 Adres:
            Sokola Góra
            97-525 Wielgomłyny


Godziny otwarcia:
- wtorek, czwartek: od godz. 14:00 do godz. 19:00 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Wielgomłyny.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Zbiory biblioteczne i ich udostępnianie w 2002 roku

   Księgozbiór

   Księgozbiór ogółem – 23 273 woluminów, w tym:
      - literatura piękna dla dorosłych – 12 925 woluminów,
      - literatura piękna dla dzieci – 5 101 woluminów,
      - literatura niebeletrystyczna – 5 247 woluminów.
   Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 442.
   Ilość woluminów na 1 czytelnika – 33,7.
   Przybyło woluminów w ciągu roku - 695.

   Czytelnictwo

   Czytelnicy ogółem - 690, co stanowi 13,1% wszystkich mieszkańców gminy.
   Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem - 16543, w tym:
      - książek – 15 653,
      - czasopism - 890
   Ilość wypożyczeń na 100 mieszkańców - 355.
   Ilość wypożyczeń na 1 czytelnika – 23,9.


   Czytelnicy - według wieku:

Liczba czytelników ogółem
Liczba czytelników według wieku
do 15
od 16 do 19
od 20 do 24
od 25 do 44
od 45 do 60
690
244
177
88
117
64
udział procentowy
100%
35,3%
25,7%
12,7%
17%
9,3%


   Czytelnicy - według grup społeczno-zawodowych:

Liczba czytelników ogółem
Liczba czytelników według grup społeczno-zawodowych
Uczniowie
Studenci
Pracownicy umysłowi
Rolnicy
Robotnicy
Osoby nie pozostające w zatrudnieniu
690
421
84
46
14
46
79
udział procentowy
100%
61%
12,2%
4,8%
2,0%
6,7%
11,5%

   Działalność informacyjna i udostępnianie prezencyjne:

   Liczba miejsc dla czytelników - 40.
   Liczba czasopism bieżących - 10.
   Liczba odwiedzin w czytelni - 864.
   Liczba udzielonych informacji - 617.
   Wypożyczenia na miejscu ogółem - 2132,
      w tym: książek - 865, czasopism - 1267.


 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-07 09:35:10 Informację zaktualizowano 2005-09-30 13:27:40, wprowadzający: Michał Hasik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl