bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Szkoły Podstawowe strona główna 

Szkoły Podstawowe
 


PSP w Krzętowie       PSP w Zagórzu


  Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie

 

   Adres:

       Publiczna Szkoła Podstawowa
       im. Jarosława Dąbrowskiego
       Krzętów, ul. Stodolna 22
       97-525 Wielgomłyny woj. łódzkie
       tel. 044/787 19 04


 Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest Pani mgr I. Kolanowska. W chwili obecnej szkoła liczy 119 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli, w tym 9 mianowanych, 1 kontraktowy i 1 dyplomowany oraz 3 pracowników obsługi.

 Do szkoły w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 101 uczniów. Sieć szkoły obejmuje takie miejscowości jak: Krzętów, Rudka, Pratkowice, Błonie, Wola Życińska.

 Na terenie szkoły przez ostatnie trzy lata dokonano wiele zmian związanych, między innymi z wprowadzoną wówczas reformą oświaty. Została uruchomiona dobrze funkcjonująca sala komputerowa, świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły.

 Uczniowie mają dostęp do biblioteki szkolnej, a także uczą się języka niemieckiego. W szkole prowadzone są dla uczniów koła zainteresowań: teatralne, przyrodniczo-ekologiczne, rekreacyjno-sportowe. Działa również PCK, LOP oraz Koło Młodego Europejczyka.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu

 

   Adres:

       Publiczna Szkoła Podstawowa
       Zagórze 30
       97-525 Wielgomłyny
       tel. 044/787-10-76


 Funkcję dyrektora pełni Pani mgr Maria Placzyńska. W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli w tym mianowanych 11 i 1 kontraktowy oraz 3 pracowników obsługi. Do szkoły w roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało 127 uczniów.

 Sieć szkoły obejmuje takie miejscowości jak: Zagórze, Niwa Zagórska, Goszczona, Niwa Goszczowska, Sroków, Wólka Bankowa, Wólka Włościańska, Zawodzie, Kubiki, Karczów, Trzebce, Perzyny, Myśliwczów, Borecznica.

 Szkoła posiada oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 26 wychowanków oraz świetlicę. Uczniowie mają zapewniony dostęp do biblioteki szkolnej, pracowni internetowej, sali sportowej oraz nauki języka niemieckiego . W szkole prowadzone są dla uczniów koła zainteresowań: komputerowe, języka niemieckiego, sportowe, języka polskiego oraz zajęcia wyrównawcze.


 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-04 10:22:57 Informację zaktualizowano 2005-09-30 13:28:36, wprowadzający: Michał Hasik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl