Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zmiany do budżetu strona główna 

Zmiany do budżetu
 


Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 października 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 09 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 03 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007roku pobierz
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierzUchwały Rady Gminy - zmiany do budżetu 2007

Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierz
Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierz
Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Uchwała Nr V/15/2007 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku. pobierz <  
Data wprowadzenia informacji 2006-05-23 10:38:36 Informację zaktualizowano 2007-11-08 11:11:38, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku