Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Program współpracy strona główna 

Program współpracy
 
Program Współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi na:
- 2004r.
- 2005r.
- 2006r.
- 2007r.
- 2008r.

Karta współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - (pobierz )

Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 3 października 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "Mapie aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wielgomłyny - (pobierz )

Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 6 października 2005r. w sprawie procedury aktualizacji "Mapy aktywności" działających na terenie Gminy Wielgomłyny - (pobierz )

Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 6 października 2005r. w sprawie realizacji zadania "Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" wykonywanymi w ramach Akcji Przejrzysta Polska - (pobierz )
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-12 10:28:56 Informację zaktualizowano 2008-02-26 08:51:26, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku