Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określono w Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych

 


Uchwała o obniżeniu ceny skupu żyta


Informacja w sprawie podatku rolnego osób fizycznych

Wzory formularzy informacji w sprawie podatku rolnego osób fizycznych zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/36/05 z dnia 2 grudnia 2005r.


Deklaracja na podatek rolny osób prawnych

Wzory formularzy deklaracji na podatek rolny osób prawnych zostały określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/36/05 z dnia 16 listopada 2004r.


Informacja w sprawie podatku leśnego osób fizycznych

Wzory formularzy informacji w sprawie podatku leśnego osób fizycznych zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/37/05 z dnia 2 grudnia 2005r.


Deklaracja na podatek leśny osób prawnych

Wzory formularzy deklaracji na podatek rolny osób prawnych zostały określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/37/05 z dnia 2 grudnia 2005r.


Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określono Uchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2007r.Podatek w sprawie opłaty tragowej na terenie Gminy WielgomłynyUchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2007r.Podatek w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów Uchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2007r.


 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 10:20:26 Informację zaktualizowano 2008-06-18 11:53:42, wprowadzający: Karol Nowicki
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w 2007r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, na podstawie art.14 pkt.2 lit.e ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. ( Dz.U Nr.249 poz.2104 z późn.zm) - pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 10:10:02 Informację zaktualizowano 2008-06-18 11:55:50, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku