Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy > 2006 strona główna 

2006
 
UCHWAŁY Z 2006 ROKU
Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego pobierz
Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pobierz
Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej pobierz
Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXVII/74/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 września 2006 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gimny w Wielgomłynach oraz Załącznik do uchwały - Statut Urzędu Gminy w Wielgomłynach pobierz
Uchwała Nr XXVI/73/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Uchwała Nr XXVI/71/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wielgomłyny kredytu bankowego długoterminowego pobierz
Uchwała Nr XXVI/70/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wielgomłyny kredytu bankowego długoterminowego pobierz
Uchwała Nr XXVI/69/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wielgomłyny pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi pobierz
Uchwała Nr XXVI/68/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wielgomłyny pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi pobierz
Uchwała Nr XXVI/67/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wielgomłyny pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi pobierz
Uchwała Nr XXVI/66/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wielgomłyny pożyczki długoterminowej z WFOSiGW w Łodzi pobierz
Uchwała Nr XXV/64/06 Rady Gminy w Wielgomłynach w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pobierz
Załącznik do Uchwały Nr XXV/64/06 Rady Gminy w Wielgomłynach - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2006r. pobierz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2006r. pobierz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2006r. pobierz
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach pobierz
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu pobierz
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie pobierz
Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu na 2006 rok Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach pobierz
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Przeniesienia wydatków budżetowych między działami pobierz
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu na 2006r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach pobierz
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/63/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 18 maja 2006 roku - Plan nakładów inwestycyjnych na 2006 rok pobierz
Uchwała Nr XXIV/62/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Wielgomłynach Nr XXI/32/05 z dnia 10 listopada 2005 roku pobierz
Uchwała Nr XXIV/61/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pobierz
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/61/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 11 kwietnia 2006 roku - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXIV/60/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wielgomłynach pobierz
Uchwała Nr XXIV/59/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXIV/58/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXIII/57/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmiany stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach pobierz
Uchwała Nr XXIII/56/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy pobierz
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/56/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządu Na Terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXIII/55/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXIII/54/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie wdrożenia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Wielgomłyny na lata 2006-2011 pobierz
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/54/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011 pobierz
Uchwała Nr XXIII/53/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, posiadania psów, rolnego, leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/53/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, posiadania psów, rolnego i leśnego pobierz
Uchwała Nr XXIII/51/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok pobierz
Uchwała Nr XXIII/50/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Wielgomłyny na rok 2006 pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/50/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgomłyny na 2006 rok pobierz
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/50/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2006 rok pobierz
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/50/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego pobierz
Uchwała Nr XXIII/49/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Wielgomłyny na rok 2006 pobierz
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/49/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku - Plan pracy Rady Gminy Wielgomłyny na 2006 rok pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 11:53:19 Informację zaktualizowano 2006-11-29 11:56:06, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku