Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy > 2005 strona główna 

2005
 
UCHWAŁY Z 2005 ROKU
Uchwała Nr XXI/31/05 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych pobierz
Uchwała Nr XXII/33/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz
Uchwała Nr XXII/34/05 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz
Uchwała Nr XXII/35/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na terenie gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XXII/36/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia wzoru formularzy informacji w sprawach podatku rolnego osób fizycznych i wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pobierz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXII/36/05 z dnia 02 grudnia 2005r - Informacja w sprawie podatku rolnego pobierz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXII/36/05 z dnia 02 grudnia 2005r - Deklaracja na podatek rolny pobierz
Uchwała Nr XXII/37/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku leśnego osób fizycznych i wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa pobierz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXII/37/05 z dnia 02 grudnia 2005r - Informacja w sprawie podatku leśnego pobierz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXII/37/05 z dnia 02 grudnia 2005r - Deklaracja na podatek leśny pobierz
Uchwała Nr XXII/38/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych i wzoru formularza na podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pobierz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXII/38/05 z dnia 02 grudnia 2005r - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pobierz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXII/38/05 z dnia 02 grudnia 2005r - Deklaracja na podatek od nieruchomości pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 11:55:05, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku