Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy > 2003 strona główna 

2003
 
UCHWAŁY Z 2003 ROKU
Uchwała Nr X/43/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 14 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2004-2007 pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XI/52/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania Sołectwa pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr IX/39/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 05 września 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości gruntowych na własność gminy Wielgomłyny, zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich obciążenia, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XI/49/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XI/47/03 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XI/55/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XIII/59/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie podziału obszaru Gminy Wielgomłyny na sołectwa pobierz plik w formacie .doc
Uchwała Nr XII/58/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie :zmiany Uchwały Nr XI/53/03 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek rocznych podatku od środków transportowych pobierz plik w formacie .doc

 
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 11:57:15, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku