Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
° 2007
° 2006
° 2005
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta Gminy > 2005 strona główna 

2005
 
Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 13 maja 2005 roku w sprawie określenia ogólnych zasad realizacji zadań w ramach programu "Przejrzysta Polska"


Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze .

Załącznik do Zarządznie Nr 20/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku Wójta Gminy Wielgomłyny - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 2 - Lista kandydatów
Załącznik nr 3 - Protokół z przeprowadzonego naboru
Załącznik nr 4 - Informacja o wynikach naboru


Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach oraz procedury jego aktualizacji

Załącznik do Zarządznie Nr 21/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 roku Wójta Gminy Wielgomłyny - procedura aktualizacji kart usług


Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 3 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystawieniem danych zawartych w "Mapie aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wielgomłyny"


Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 6 października 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wielgomłyny


Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 6 października 2005 roku w sprawie realizacji zadania "Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator dla mieszkańców) Pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska


Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 6 października 2005 roku w sprawie realizacji zadania "Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska


 
Data wprowadzenia informacji 2006-05-09 08:28:06, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku