Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
° 2007
° 2006
° 2005
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta Gminy > 2006 strona główna 

2006
 
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
Z 2006 ROKU
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 01 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Maksymów" pobierz
Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Kolonia Myśliwczów II pobierz
Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2007 rok pobierz
Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 31 pażdziernika 2006 roku w sprawie odbioru częściowego "Wykonania budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w części ulicy Ogrodowej w msc. Wielgomłyny", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 12 października 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi powiatowej i dojazdowej do pól w miejscowości Niwa Goszczowska", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 12 października 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy ul. Stodolnej w miejscowości Krzętów", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 12 października 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania wymiany stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Zdrowia - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wielgomłynach", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 32a/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 09 października 2006 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych OKW w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 25 września 2006 roku w sprawie przyjęcia "Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Wielgomłynach" pobierz
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 14 września 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy ul. Osiedle 1000-lecia w miejscowości Krzętów", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borecznica", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wielgomłyny", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Myśliwczów", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzebce", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie procedury kontroli gospodarowania mieniem
Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie nadzoru w zakresie wydatkowania środków publicznych w gminie
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w gminie
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania murku wokół parku w centrum Wielgomłyny", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 czerwca 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz
Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 06 czerwca 2006 roku w sprawie wpłat stawki partycypacji przez mieszkańców miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa w budowie kanalizacji sanitarnej pobierz
Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 06 czerwca 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwa Zagórska", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 06 czerwca 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Bankowa", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wielgomłyny przy użyciu remontera drogowego (Patchera)", gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie instrukcji udzielania ulg podatkowych i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 03 kwietnia 2006 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku pobierz
Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok pobierz
Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród kierownikom instytucji kultury zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielgomłynach i Gminnej Bibliotece w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 04 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów kontroli wewnętrznej na rok 2006 pobierz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 05 stycznia 2006 roku - Plan kontroli wewnętrznej na rok 2006 przeprowadzanej przez Sekretarza Gminy pobierz
Załacznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 05 stycznia 2006 roku - Plan kontroli wewnętrznej na 2006 rok przeprowadzanej przez Skarbnika Gminy pobierz
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 03 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki dla pracownika Urzędu Gminy w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 03 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące pobierz
Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 03 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące pobierz
Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 03 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2006-05-09 08:26:39 Informację zaktualizowano 2007-01-10 09:59:12, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku