Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
° 2007
° 2006
° 2005
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta Gminy > 2007 strona główna 

2007
 
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
Z 2007 ROKU
Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące pobierz
Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pobierz
Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące w Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2007 rok pobierz
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu programów komputerowych stosowanych na stanowiskach pracy związanych z finansami w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla kierownika instytucji kultury z terenu Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy pobierz
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminyy Ośrodku Zdrowia - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok pobierz
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojwództwa, oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 pobierz
Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy pobierz
Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 20 grudnia 2005 roku pobierz
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieaktualnych i zniszczonych pieczęci urzędowych pobierz
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach pieczęci urzędowych pobierz
Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Wielgomły z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie pwierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji d.s. szacowania szkód w infrastrukturze, gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy WIelgomłyny. pobierz
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych. pobierz
Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zamian w budżecie Gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie odwołania jednego członka ze składu Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz
Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pratkowice" gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kubiki" gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie odbioru końcowego "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Życińska" gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie odbioru końcowego "Wykonania przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Życińska" gmina Wielgomłyny pobierz
Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 03 września 2007 roku w sprawie zamian w budżecie Gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 października 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 26 września 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach pobierz
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatora informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz
Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 09 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku. pobierz
Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 05 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wielgomłyny pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 08:53:19 Informację zaktualizowano 2007-12-11 09:31:21, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku