Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy > 2008 strona główna 

2008
Lista Uchwał 2008 
UCHWAŁY Z 2008 ROKU
Uchwała Nr XIII/1/08 Rady Gminy Wielgomłyny z 13 lutego 2008 rokuw sprawie planu pracy Rady Gminy Wielgomłyny na rok 2008 pobierz
Uchwała Nr XIII/2/08 Rady Gminy Wielgomłyny z 13 lutego 2008 rokuw sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Wielgomłyny na 2008 rok. pobierz
Uchwała Nr XIII/3/08 Rady Gminy Wielgomłyny z 13 lutego 2008 rokuw sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. pobierz
Uchwała Nr XIII/5/08 Rady Gminy Wielgomłyny z 13 lutego 2008 rokuw sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok pobierz

 

 

Dalsza cześć uchwał Rady Gminy Wielgomłyny będzie publikowana na nowej stronie BIP Urzędu Gminy w Wielgomłynach

http://wielgomlyny.bip.net.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-19 08:52:31 Informację zaktualizowano 2008-06-02 08:20:39, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku