Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady Gminy strona główna 

Komisje Rady Gminy
 

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Skraboń Krzysztof
Z-ca przewodniczącego: Majer Kamilla
1. Animucka Jolanta
2. Barański Stanisław
3. Bukała Krzysztof
4. Kopiecki Jan
5. Łoś Stanisław
6. Majer Kamilla
7. Siedlarczyk Józef
8. Skraboń Krzysztof
9. Szymczyk Barbara
10. Tatara Henryk
11. Tomaszewski Paweł
12. Witkowski Janusz

Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego

Przewodniczący: Szymczyk Barbara
Z-ca przewodniczącego: Tomaszewski Paweł
1. Animucka Jolanta
2. Łoś Stanisław
3. Majer Kamilla
4. Olczyk Stanisław
5. Poradzisz Maria
6. Siedlarczyk Józef
7. Szymczyk Barbara
8. Tomaszewski Paweł

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Kopiecki Jan
Z-ca przewodniczącego: Poradzisz Maria
Sekretarz: Witkowski Janusz
1. Barański Stanisław
2. Bukała Krzysztof
3. Grabowski Zbigniew
4. Kopiecki Jan
5. Olczyk Stanisław
6. Poradzisz Maria
7. Skraboń Krzysztof
8. Witkowski Janusz
 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-13 11:14:05 Informację zaktualizowano 2006-11-27 09:07:39, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku