Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja o naborze pracowników strona główna 

Informacja o naborze pracowników
 
Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze .

Załącznik do Zarządznie Nr 20/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku Wójta Gminy Wielgomłyny - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 2 - Lista kandydatów
Załącznik nr 3 - Protokół z przeprowadzonego naboru
Załącznik nr 4 - Informacja o wynikach naboru


Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy w Wielgomłynach z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-10 13:57:40 Informację zaktualizowano 2008-03-03 13:42:32, wprowadzający: Karol Nowicki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach 

KIEROWNIK


GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELGOMŁYNACH


OGŁASZA NABÓR NA JEDNO WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY


 


Ogłoszenie o naborze na jedno wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:18:27 Informację zaktualizowano 2008-08-06 13:32:41, wprowadzający: Karol Nowicki
Zarządzenie kierownika GOPS w sprawie powołania
Komisji Konkursowej 

Zarządzenie Kierownika GOPS Wielgomłyny w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 10:41:40 Informację zaktualizowano 2008-08-22 10:44:14, wprowadzający: Karol Nowicki
Komunikat Nr 1 Komisji Kwalifikacyjnej 

Komunikat Nr 1 Komisji Konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 13:26:23 Informację zaktualizowano 2008-08-22 13:29:07, wprowadzający: Karol Nowicki
Lista kandydatów spełniających formalne
wymagania 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne src="http://bip.wielgomlyny.pl/upload/ico_pdf.gif" border=0>

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 13:32:27 Informację zaktualizowano 2008-08-28 12:35:41, wprowadzający: Karol Nowicki
Ogłoszenie o wynikach naboru do GOPS 

Wyniki naboru do GOPS

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 12:34:07 Informację zaktualizowano 2008-09-04 12:35:40, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku