Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Szkoły Podstawowe strona główna 

Szkoły Podstawowe
 


PSP w Krzętowie       PSP w Zagórzu


  Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie

 

   Adres:

       Publiczna Szkoła Podstawowa
       im. Jarosława Dąbrowskiego
       Krzętów, ul. Stodolna 22
       97-525 Wielgomłyny woj. łódzkie
       tel. 044/787 19 04


 Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest Pani mgr I. Kolanowska. W chwili obecnej szkoła liczy 119 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli, w tym 9 mianowanych, 1 kontraktowy i 1 dyplomowany oraz 3 pracowników obsługi.

 Do szkoły w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 101 uczniów. Sieć szkoły obejmuje takie miejscowości jak: Krzętów, Rudka, Pratkowice, Błonie, Wola Życińska.

 Na terenie szkoły przez ostatnie trzy lata dokonano wiele zmian związanych, między innymi z wprowadzoną wówczas reformą oświaty. Została uruchomiona dobrze funkcjonująca sala komputerowa, świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły.

 Uczniowie mają dostęp do biblioteki szkolnej, a także uczą się języka niemieckiego. W szkole prowadzone są dla uczniów koła zainteresowań: teatralne, przyrodniczo-ekologiczne, rekreacyjno-sportowe. Działa również PCK, LOP oraz Koło Młodego Europejczyka.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu

 

   Adres:

       Publiczna Szkoła Podstawowa
       Zagórze 30
       97-525 Wielgomłyny
       tel. 044/787-10-76


 Funkcję dyrektora pełni Pani mgr Maria Placzyńska. W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli w tym mianowanych 11 i 1 kontraktowy oraz 3 pracowników obsługi. Do szkoły w roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało 127 uczniów.

 Sieć szkoły obejmuje takie miejscowości jak: Zagórze, Niwa Zagórska, Goszczona, Niwa Goszczowska, Sroków, Wólka Bankowa, Wólka Włościańska, Zawodzie, Kubiki, Karczów, Trzebce, Perzyny, Myśliwczów, Borecznica.

 Szkoła posiada oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 26 wychowanków oraz świetlicę. Uczniowie mają zapewniony dostęp do biblioteki szkolnej, pracowni internetowej, sali sportowej oraz nauki języka niemieckiego . W szkole prowadzone są dla uczniów koła zainteresowań: komputerowe, języka niemieckiego, sportowe, języka polskiego oraz zajęcia wyrównawcze.


 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-04 10:22:57 Informację zaktualizowano 2005-09-30 13:28:36, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku